ПРОДУКТИ


Тревни смески


green_1.JPG

Висококачествени многокомпонентни тревни смеси, произведени в Германия,

разработени специално в опаковки и видов състав за професионално озеленява

Вид  Съдържание Цена

Универсал
норма 30-40 г/м2

trevna smes_1.JPG
30 % Lolium perenne Belida

25 % Lolium perenne Nui

15 % Lolium perenne Temprano

15 % Festuca rubra Boreal

10 % Festuca rubra Maxima 1

5 % Poa pratensis Evora
69,99 лв/ 10 кг 

Спорт
норма 30-40 г/м2

trevna smes_1.JPG
30 % Lolium perenne Belida

20 % Lolium perenne Temprano 

15 % Lolium perenne Nui

20 % Festuca rubra Maxima 1

10 % Festuca rubra Boreal

5 % Poa pratensis Evora
71,99 лв/ 10 кг

Сянка
норма 30-40 г/м2

trevna smes_1.JPG
20 % Lolium perenne Belida 

10 % Lolium perenne Nui

25 % Festuca rubra Maxima 1

10 % Festuca rubra Boreal

35 % Festuca arundinacea Fawn
74,99 лв/ 10 кг

Слънце
норма 30-40 г/м2

trevna smes_1.JPG
15 % Lolium perenne Belida

15 % Festuca rubra Boreal

15 % Festuca rubra Maxima 1

40 % Festuca arundinacea Fawn

5 % Festuca rubra com. Rosita

10 % Poa pratensis Evora
78,99 лв/ 10 кг 

Сахара
норма 30-40 г/м2

trevna smes_1.JPG
10 % Lolium perenne Nui

45 % Festuca arundinacea Amalia

40 % Festuca arundinacea Fawn

5 % Poa pratensis Evora
76,99 лв/ 10 кг

Спорт Pro
норма 25 г/м2

trevna smes_1.JPG
30 % Lolium perenne Cornac 

20 % Lolium perenne Esquire

20 % Poa pratensis Miracle

15 % Poa pratensis Conni

15 % Poa pratensis Compact
109,99 лв/ 10 кг

Парк Pro
норма 10 г/м2

trevna smes_1.JPG
15 % Festuca rubra Maxima 1

25 % Festuca arundinacea Fawn

25 % Lolium perenne Belida

25 % Lolium perenne Nui

5 % Trifolium repens Huia

5 % Onobrychis vicifolia 
109,99 лв/ 10 кг

Голф Pro
норма 25 г/м2

trevna smes_1.JPG
20 % Festuca rubra Maxima 1

20 % Festuca rubra com. Livista

5 % Festuca rubra trich. Helena

10 % Lolium perenne Belida

10 % Lolium perenne Nui

15 % Poa pratensis Balin

15 % Poa pratensis Geronimo

5 % Agrostis caplillaris Highland
109,99 лв/ 10 кг

Допълнителен посев
норма 30 г/м2

trevna smes_1.JPG
40 % Lolium perenne Cornac 

30 % Lolium perenne Esquire

30 % Lolium perenne Cleopatra
89,99 лв/ 10 кг

Изпратете запитване до херман майер Вижте начините за поръчка
0Поръчки