ПРОДУКТИ


Тревни смески

green_1.JPG

Висококачествени многокомпонентни тревни смеси, произведени в Германия,

разработени специално в опаковки и видов състав за професионално озеленяване. 

 Вид  Съдържание  Цена

Универсал
норма 30-40 г/м2


trevna smes_1.JPG

30 % Lolium perenne Belida

25 % Lolium perenne Nui

15 % Lolium perenne Temprano

15 % Festuca rubra Boreal

10 % Festuca rubra Maxima 1

5 % Poa pratensis Evora
69,99 лв/ 10 кг 

Спорт
норма 30-40 г/м2

trevna smes_1.JPG

30 % Lolium perenne Belida

20 % Lolium perenne Temprano 

15 % Lolium perenne Nui

20 % Festuca rubra Maxima 1

10 % Festuca rubra Boreal

5 % Poa pratensis Evora
71,99 лв/ 10 кг 
 Сянка
норма 30-40 г/м2

trevna smes_1.JPG
20 % Lolium perenne Belida 

10 % Lolium perenne Nui

25 % Festuca rubra Maxima 1

10 % Festuca rubra Boreal

35 % Festuca arundinacea Fawn
74,99 лв/ 10 кг 
 Слънце
норма 30-40 г/м2

trevna smes_1.JPG
15 % Lolium perenne Belida

15 % Festuca rubra Boreal

15 % Festuca rubra Maxima 1

40 % Festuca arundinacea Fawn

5 % Festuca rubra com. Rosita

10 % Poa pratensis Evora
78,99 лв/ 10 кг 

 Сахара
норма 30-40 г/м2

trevna smes_1.JPG

10 % Lolium perenne Nui

45 % Festuca arundinacea Amalia

40 % Festuca arundinacea Fawn

5 % Poa pratensis Evora
76,99 лв/ 10 кг 
 Спорт Pro
норма 25 г/м2

trevna smes_1.JPG
30 % Lolium perenne Nui

20 % Lolium perenne Temprano

20 % Poa pratensis Sunbeam

15 % Poa pratensis Balin

15 % Poa pratensis Evora
119,99 лв/ 10 кг
Парк Pro
норма 10 г/м

trevna smes_1.JPG
15 % Festuca rubra Maxima 1

25 % Festuca arundinacea Fawn

25 % Lolium perenne Belida

25 % Lolium perenne Nui

5 % Trifolium repens Huia

5 % Onobrychis vicifolia 

 Голф Pro
норма 25 г/м2

trevna smes_1.JPG
20 % Festuca rubra Maxima 1

20 % Festuca rubra com. Livista

5 % Festuca rubra trich. Helena

10 % Lolium perenne Belida

10 % Lolium perenne Nui

15 % Poa pratensis Balin

15 % Poa pratensis Geronimo

5 % Agrostis caplillaris Highland

 Допълнителен посев
норма 30 г/м2

trevna smes_1.JPG
40 % Lolium perenne Cornac 

30 % Lolium perenne Esquire

30 % Lolium perenne Cleopatra

Изпратете запитване до херман майер Вижте начините за поръчка
0Поръчки