ПРОДУКТИ


Тревни смески Meyer

green_1.JPG

Висококачествени многокомпонентни тревни смеси, произведени в Германия,

разработени специално в опаковки и видов състав за професионално озеленяване. 

 Вид  Съдържание  Цена с ДДС

Универсал
норма 30-40 г/м2


trevna smes_1.JPG

30 % Lolium perenne BELIDA

25 % Lolium perenne TEMPRANO

15 % Lolium perenne BOKSER

15 % Festuca rubra REVERENT

10 % Festuca rubra ADIO

5 % Poa pratensis MARKUS
100 лв/ 10 кг 

Спорт
норма 30-40 г/м2

trevna smes_1.JPG

30 % Lolium perenne BELIDA

20 % Lolium perenne TEMPRANO

15 % Lolium perenne BOKSER

20 % Festuca rubra SERVICE

10 % Festuca rubra ADIO

5 % Poa pratensis MARKUS
102 лв/ 10 кг 
 Сянка
норма 30-40 г/м2

trevna smes_1.JPG
20 % Lolium perenne BELIDA

10 % Lolium perenneTEMPRANO

25 % Festuca rubraREVERENT

10 % Festuca rubra ADIO

35 % Festuca arundinacea STARLETT
108 лв/ 10 кг 
 Слънце
норма 30-40 г/м2

trevna smes_1.JPG
15 % Lolium perenne BELIDA

15 % Lolium perenne TEMPRANO

15 % Festuca rubra SERVICE

40 % Festuca arundinacea OLIVIA

5 % Festuca rubra commutata WILMA

10 % Poa pratensis MARKUS
105 лв/ 10 кг 

 Сахара
норма 30-40 г/м2

trevna smes_1.JPG

10 % Lolium perenne BELIDA

45 % Festuca arundinacea STARLETT

40 % Festuca arundinacea THOR

5 % Poa pratensis MARKUS
115 лв/ 10 кг 
 Спорт Pro
норма 25 г/м2

trevna smes_1.JPG
30 % Lolium perenne NUI

20 % Lolium perenne TEMPRANO

20 % Poa pratensis SUNBEAM

15 % Poa pratensis BALIN

15 % Poa pratensis EVORA
132 лв/ 10 кг
 Допълнителен посев
норма 30-40 г/м2

trevna smes_1.JPG
90 % Lolium perenne NUI

10 % Lolium perenne COSACO


 10 кг

Изпратете запитване до херман майер Вижте начините за поръчка
0Поръчки